Maak kennis met een vernieuwend concept van een erkende dienst voor zelfstandig thuisverpleegkundigen !!!

OptiCare werd opgericht door en voor verpleegkundigen

Onze slagzin: 'De Thuisverplegingsdienst die voor U werkt' nemen we letterlijk! Als erkende dienst voor zelfstandig thuisverpleegkundigen kan u bij ons rekenen op een haast totale ontzorging zodat u zich kan concentreren op uw beroep en passie, de zorg voor uw patiënten.

Door de koppeling die OptiCare maakt met de de vroegdetectiemodule die Optihealth plaatst in huisartsenpraktijken en waarbij chronische aandoeningen vroegtijdig worden getraceerd, hebben wij de unieke kans om nog dichter te staan bij de patiënt. 

Ons doel, de zelfstandig thuisverpleegkundigen volledig administratief te ontzorgen, wordt verder aangevuld met kwalitatieve opleidingen, een dispatchformule en tal van andere job opportuniteiten. Om nog maar te zwijgen van de groepsvoordelen die u bij ons vindt.  

 

Ontdek hier onze formules 

 

Regionale samenwerking tussen zelfstandig thuisverpleegkundigen

Wij geloven sterk in de regionale samenwerking tussen thuisverpleegkundigen. Zeker kleinere groeperingen van thuisverpleegkundigen halen voordelen door via OptiCare te werken. Hierbij geldt voor ons steeds 'het behoud van de entiteit en eigenheid van de praktijk!

Deze samenwerking binnen OptiCare biedt ook mogelijkheden voor vlotte vervanging in geval van bv. ziekte, zwangerschap, … Verder kunnen alle verpleegkundigen optioneel gebruik maken van de dispatch via dewelke zorgvragen uit de eigen regio ontvangen en toegewezen worden. Als zelfstandig thuisverpleegkundige hebt u zo een automatische en natuurlijke instroom van nieuwe patiënten met de mogelijkheid om hierbij zelf uw werkgebied of regio te bepalen.

Ontdek onze dispatch

 

Samenwerking met andere disciplines in de eerstelijn

De samenwerking die OptiCare heeft met Optihealth, leidt ook tot een nauwere samenwerking met andere disciplines uit de eerstelijn. Bij de zorgtrajecten die vanuit de vroegdetectie voor chronische aandoeningen worden opgestart komen diciplines zoals kinesisten, diëtisten, tabacologen, etc... aan bod. Het platform van Optihealth koppelt de verschillende zorgdisciplines aan elkaar in functie van een gevalideerd wetenschappelijk zorgtraject. Van daaruit wordt de zorg die patiënten nodig hebben gecoördineerd en is de samenwerking tussen de verschillende disciplines een feit.

Meer weten over Optihealth

 

Samenwerking met huisartsen

Patiënten worden bij een Optihealth-arts uitgenodigd om deel te nemen aan de vroegdetectie van chronische aandoeningen. Van hieruit kunnen bijkomende onderzoeken aanbevolen worden. Huisartsen doen hierbij een beroep op verpleegkundigen die onder hun supervisie deze onderzoeken afnemen. Zelfstandige thuisverpleegkundigen kunnen op deze manier hun carrière een nieuwe boost geven door deze activiteiten bv. te combineren met de job als thuisverpleegkundige.

Ik wil meer info of een afspraak