logo optihealth

 

Optihealth is een organisatie van artsen die in 2016 werd opgericht met als doel in te zetten op preventie binnen de gezondheidszorg. Diverse studies en onderzoeken van het WHO (World Health Organization) tonen immers aan dat de inspanningen in het kader van preventie binnen de gezondheidszorg nog steeds ondermaats zijn. Vanuit dat oogpunt nam Optihealth enkele jaren geleden het initiatief en ontwikkelde een zorgecosysteem. Aan patiënten die in het detectiesysteem aangeduid worden als een potentieel chronische patiënt wordt een zorgtraject (Happy Story) aangeboden. Dit met als doelstelling de patiënt (langer) gezond te houden. In eerste instantie bevordert dit de levenskwaliteit van de patiënt en diens omgeving. Anderzijds zal dit ook een positieve invloed hebben op de kosten voor de FOD Gezondheid die verbonden zijn aan het curatieve aspect dat van toepassing is op de chronische ziektes.

Optihealth schakelt zelfstandig thuisverpleegkundigen in voor de uitwerking van het vroegdetectiesysteem.

Enerzijds zijn dat: 

  • De vroegdetectie-verpleegkundige: deze verpleegkundige voert bijkomende onderzoeken uit om de chronische ziektes te detecteren.
  • De praktijkverpleegkundige: deze verpleegkundige werkt binnen een huisartsenpraktijk en is verantwoordelijk voor het verlenen van extra zorgen aan de patiënten met chronische aandoeningen.

Deze beide functies worden uitgevoerd in de groepspraktijk van de aangesloten huisartsen en nemen een aantal taken waar i.f.v. de vroegdetectie.

  • De regieverpleegkundige of 'Happy coach': deze verpleegkundige voorziet in de opstart en coördinatie van het zorgtraject dat voor de patiënt wordt opgestart nadat deze werd gediagnosticeerd met een vermoeden van het ontwikkelen van een chronisch aandoening. Verder staat deze verpleegkundige in voor de begeleiding van de patiënt en onderhoudt de communicatie tussen arts en patiënt.

 

Ik wil meer info over deze functies