Ik wil vaccineren

Wil je helpen vaccineren? Geef je nu op!

OptiCare is lid van het Consortium Thuisverpleging Limburg (CTL). Samen met het CTL zijn we op zoek naar thuisverpleegkundigen die wensen deel te nemen aan de vaccinatie in het kader van COVID-19.

Wie is OptiCare? Volg ons op Facebook

Momenteel is het nog niet 100% duidelijk hoe de aangekondigde vaccinatiestrategie zal verlopen. We verwachten nog bijkomende antwoorden betreffende het aantal uren, startdatum, vergoeding....

De lokale besturen en de eerstelijnszones (ELZ) zullen een belangrijke rol op zich nemen voor wat betreft de organisatie en coördinatie van deze vaccinatie.
Per eerstelijnszone komen er 1 à 2 vaccinatiecentra. Hier zullen steeds een arts en x aantal verpleegkundigen aanwezig zijn. De vaccinatiecentra zullen normaal klaar zijn eind februari. De juiste startdatum voor het vaccineren ligt nog niet vast, maar wij gaan ervan uit dat we zeker in maart kunnen opstarten.

Volgend op het Koninklijk Besluit van 2016 mogen verpleegkundigen ook vaccineren. Er wordt van deze verpleegkundigen wel verwacht dat zij hiervoor een opleiding “vaccinatie” en “Basic Life Support” volgen. Enkel met een attest van deze beide opleidingen mag u meehelpen bij het vaccineren.

Vanuit het Consortium wordt een e-learning “Vaccinatie” aangeboden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van zodra u ingeschreven bent.

Bij Opticare kunt u ook deelnemen aan een uitgebreidere opleiding 'vaccinaties' en sinds kort ook aan een opleiding over de verschillende 'types COVID-19 vaccins'. U vindt ons actueel aanbod (met mogelijkheid tot inschrijven) via onderstaande link:

Klik hier voor ons opleidingsaanbod Volg ons op Facebook voor meer info

 

Ben je actief in Limburg en wens je deel te nemen aan de vaccinatie van het CTL? Schrijf je via onderstaande link in. Als u niet met een erkende dienst samenwerkt vragen we om OptiCare te selecteren daar u via ons inschrijft.

Ik wil mij inschrijven voor de vaccinatie

 

Indien u niet in Limburg actief bent, gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijke van uw ELZ.

Indien u vragen heeft, contacteer ons via onderstaande knop of volg ons op Facebook voor meer info:

Ik heb een vraag Volg ons op Facebook

Alvast bedankt en tot binnenkort.

Thomas Backx

thomas.backx@optihealth.be
0486/ 25 53 15